Baþýna Bela OlurumBaþýna Bela Olurum

Dað, tepe, toprak aþk kokuyor
Savulun a dostlar yar geliyor
Bu eda bu naz bir ömre bedel
Ýþvesi, cilvesi çýldýrtýyor

Býkmadým, yýlmadým
Peþindeyim yine yorulmadým
Tutunamadim gülüm sana doyamadým
Ömrümü adadým yaranamadým

Býkmadým, yýlmadým
Peþindeyim yine yorulmadým
Tutunamadim gülüm sana doyamadým

Bir saða, bir sola hop oynarým
Uðruna kul köle olurum
Pervaneyim sana divaneyim ama
Baþýna bela olurum

Bir hoþ oldum bana bir haller oluyor
Sarhoþ oldum bedenim sarsýlýyor
Bu eda bu naz bir ömre bedel
Ýþvesi, cilvesi çýldýrtýyor

Autor: Tarkan