No soran bushiYAHO! Sia sia sia sia Sia sia sia sia Sia sia sia sia

Yaren Soran Soran Soran Soran Soran Hoi Hoi!!

Choi to demashita Kikumaru BEAM Dare mo te ga denu MIRACLE na ONE SHOT En nya sa~ Bui bui Dokkoi sho!

Sia sia sia sia Sia sia sia sia Sia sia sia sia

Yaren Soran Soran Soran Soran Soran Hoi Hoi!!

Kirari? Tenshinranman SMILE Migi no hoppe nya Bansoukou pettanko En nya sa~ Bui bui Dokkoi sho!

Bui bui bui bui bui bui bui bui Sia sia sia sia Bui bui bui bui bui bui bui bui Sia sia sia sia Bui bui bui bui bui bui bui bui Sia sia sia sia Bui bui bui bui bui bui bui bui Sia sia Hoi Hoi!!

Yaren Soran Soran Soran Soran Soran Hoi Hoi!!

Saa sa Minasan TENSION agete Seigaku TENNIS-bu Eien ni fumetsu desu! En nya sa~ Bui bui Dokkoi sho!

Sia sia sia sia Sia sia sia sia Sia sia sia sia

Yaren Soran Soran Soran Soran Soran Hoi Hoi!!

Choudo jikan to narimashita to sa Arama Zannen munen de mata raishuu En nya sa~ Bui bui Dokkoi sho!

Sia sia sia sia Sia sia sia sia Sia sia sia sia Sia sia sia sia Sia sia sia sia Sia sia sia sia Sia sia sia sia

Autor: Kikumaru Eiji