Irailaren 14aNoiz arte segituko duzu Ahotsak itzali nahirik Noiz arte iraungo dugu Zauri zaharrak ezin itxiz

Denon bihotzak hautsita Inpotentziaz ezinduta Noiz bihurtu zenituzten Zuenak mutuak, harrizkoak

Eta berriz malko gorriak Irailaren 14an Noiz arte kondenatuta Larunbat ilunetara

Elkarri kateatuta Autonomia kalean Elkar kolpatuz, zatituz, urrunduz Irten ezinda argi gabeko kalean

Eta berriz malko gorriak Irailaren 14an Noiz arte kondenatuta Larunbat ilunetara

Eta ezin atzean utzi Irailaren 14a Noiz arte kondenatuta Negu minera, negu luzera

Goazen aurrera

Autor: Ken Zazpi